AKADEMIA STATOR
 
 
Zapraszamy pracowników i pracodawców do udziału w cyklu szkoleń w ramach

AKADEMII STATOR
  Akademia Stator - ulotka    
Specjalnie dla naszych klientów uruchamiamy AKADEMIĘ STATOR. Wyjątkowy program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników branży: stolarskiej, produkcyjnej i budowlanej.      
 
Dlaczego warto:
 
  Praktyczne szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii i maszyn oferowanych przez największych producentów narzędzi.

  Warsztaty i szkolenia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji interpersonalnych, sprzedaży, prowadzone przez trenerów Human Partner.

  Szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności realizowane przez Kancelarię Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska.

  Szkolenia prowadzone w małych grupach.

  Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów.

  Możliwość indywidualnych konsultacji.

  Wysokość dofinansowania 100% dla mikroprzedsiębiorstw oraz 80% dla pozostałych przedsiębiorców.

  Zapewniamy w ramach wszystkich szkoleń materiały dydaktyczne, serwis kawowy oraz lunch.

Szkolenia odbywają się w siedzibie organizatora akademii oraz partnerów. W przypadku grup kilkuosobowych z jednej firmy istnieje możliwość przeprowadzenia ich w siedzibie firmy delegującej na szkolenie. Stator jako wiodący dostawca narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów do produkcji i utrzymania ruchu, zapewnia wysoką jakość usług szkoleniowych.

Wspólnie z firmą doradczą Human Partner oferujemy Państwu realizację szkolenia w wybranej tematyce oraz pomoc w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania.

Więcej informacji:
STATOR - Paweł Marczuk tel.: 601 702 401
Human Partner - Marcin Kowalski tel.: 601 630 300
 

 
Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze Środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu rozwoju kwalifikacji pracowników.
 
Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?
 
  szkolenia realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
 
Kto może ubiegać się o środki z KFS?
 
O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

W 2015 roku środki KFS będą adresowane do osób od 45 roku życia.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto sam pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
 
W jakiej wysokości przyznawane są środki?
 
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego (20% wkład własny pracodawcy),

2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

- nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku - na jednego uczestnika.
 

 
Propozycja szkoleń praktycznych oraz doboru technologii firmy Stator
 
  Drewno - obróbki stolarskie i ciesielskie, cięcie i frezowanie, przygotowanie powierzchni.

  Metal - cięcie, ukosowanie, obróbka krawędzi i powierzchni, satynowanie, polerowanie.

  Budownictwo - prace renowacyjne, sucha zabudowa, technologie natryskowe, nowoczesne systemy montażu.

  Elektrycy - narzędzia pomiarowe, automatyczna obróbka kabli, termowizja.

  Instalatorzy - technika diamentowa, inspekcje, narzędzia specjalistyczne.

  Lakiernictwo - przygotowanie i obróbka powierzchni, polerowanie.

  Technologia obróbki - corian, kompozyty, włókna szklane, stal SS.
 
Propozycja tematów szkoleniowych firmy Human Partner
 
  Lider zespołu produkcyjnego; kierowanie zespołem (dwudniowe warsztaty dla brygadzistów i kierowników).

  Efektywna organizacja pracy i czasu.

  Budowanie autorytetu lidera, mistrza, brygadzisty.

  Komunikacja w zespole, warsztaty dla pracowników produkcyjnych (warsztaty dwudniowe).

  Przeciwdziałanie stresowi w przedsiębiorstwie i pracy w trudnych warunkach.

  Prowadzenie efektywnych rozmów oceniających i dyscyplinujących.

  Aktywna sprzedaż; poziom podstawowy.

  Aktywna sprzedaż; poziom zaawansowany.

  Profesjonalna obsługa klienta w firmie.

  Prawne aspekty reklamacji i sporów z klientami.
 
Propozycja tematów szkoleniowych Kancelarii Radców Prawnych
dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska.
 
  Umowy w obrocie handlowym - praktyczne wskazówki.

  Skuteczna windykacja roszczeń.

  Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.

  Roszczenia konsumentów z tytułu umowy sprzedaży.

  Prawne aspekty zatrudniania pracowników.
 

 
Partnerzy:
HP B&S KFS