Projekty 2019
 
 
 
 
PROJEKT

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu ulepszonej wersji systemu e-commerce, w celu wdrożenia w grupie kapitałowej STATOR MK znacząco ulepszonej metody świadczenia usług sprzedaży w kanale elektronicznym – część pierwsza
  projekt      
STATOR MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu ulepszonej wersji systemu e-commerce, w celu wdrożenia w grupie kapitałowej STATOR MK znacząco ulepszonej metody świadczenia usług sprzedaży w kanale elektronicznym – część pierwsza dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Celem projektu jest przeprowadzenie przez jednostkę naukową prac badawczo-rozwojowych,których rezultaty zostaną wykorzystane do opracowania znacząco ulepszonej platformy e-commerce, która pozwoli grupie STATOR MK na świadczenie usług sprzedażowych znacząco ulepszoną metodą (innowacja procesowa).

Planowane rezultaty:
Efektem prac-badawczo rozwojowych objętych projektem będą:
1. Raport cząstkowy z prac badawczych zawierający wnioski i rekomendacje w zakresie ulepszeń technologicznych platformy, pozwalających na optymalizację jej działania,
2. Raport cząstkowy zawierający podsumowanie wdrożonych zmian technologicznych,
3. Raport cząstkowy zawierający podsumowanie wdrożenia funkcjonalności Rich Snippets.

Wyniki prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych w projekcie zostaną wykorzystane do opracowania znacząco ulepszonej platformy e-commerce, która pozwoli grupie STATOR MK na świadczenie usług sprzedażowych znacząco ulepszoną metodą (innowacja procesowa). Znaczące ulepszenie metody świadczenia usług będzie polegało na znaczącym zwiększeniu wydajności i szybkości działania platformy e-commerce, poprawie funkcjonalności i dostępności platformy, dzięki wdrożeniu ulepszeń technologicznych platformy podnoszących sprawność działania platformy oraz widoczności platformy w Internecie.

Okres realizacji projektu: 10.06.2019 - 30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 143 910 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 450 zł

Opis projektu - pobierz plik
       
 
 

 
 
 
 
PROJEKT

na wykonanie prac badawczo-rozwojowych
  projekt      
STATOR MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu ulepszonej wersji systemu ecommerce, w celu wdrożenia w grupie kapitałowej STATOR MK znacząco ulepszonej metody świadczenia usług sprzedaży w kanale elektronicznym – część druga w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Celem projektu jest przeprowadzenie przez jednostkę naukową prac badawczo-rozwojowych, których rezultaty zostaną wykorzystane do opracowania znacząco ulepszonej platformy e-commerce, która pozwoli grupie STATOR MK na świadczenie usług sprzedażowych znacząco ulepszoną metodą (innowacja procesowa).

Planowane rezultaty:
Efektem prac-badawczo rozwojowych objętych projektem będą:
1. Raport z prac badawczych, który posłuży Wnioskodawcy do wdrożenia ulepszeń w zakresie struktury funkcjonalnej i interfejsu platformy e-commerce,
2. Opracowanie ulepszenia platformy e-commerce wykorzystywanej przez grupę STATOR MK w postaci nowej funkcjonalności – Mapy Strony,
3. Raport cząstkowy zawierający rekomendacje w zakresie możliwości wdrożenia rozwiązania RWD, planu wdrożenia oraz wybranych wizualizacji RWD (Responsive Web Design).

Wyniki prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych w projekcie zostaną wykorzystane do opracowania znacząco ulepszonej platformy e-commerce, która pozwoli grupie STATOR MK na świadczenie usług sprzedażowych znacząco ulepszoną metodą (innowacja procesowa). Znaczące ulepszenie metody świadczenia usług będzie polegało na zwiększeniu dostępności i poziomu funkcjonalności platformy dla potencjalnych klientów – poprzez optymalizację umożliwiającą korzystanie z platformy na urządzeniach mobilnych (nowy kanał sprzedaży elektronicznej), poprawę struktury funkcjonalności i intuicyjności interfejsu platformy dla użytkownika, wdrożenie Mapy Strony – ułatwiającej użytkownikowi poruszanie się po platformie i jednocześnie umożliwiającej indeksowanie platformy przez wyszukiwarki – zwiększając dostępność dla potencjalnych klientów zainteresowanych produktami oferowanymi przez grupę STATOR MK.

Okres realizacji projektu: 10.06.2019 - 30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 143 910 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 450 zł

Opis projektu - pobierz plik