Zapytania ofertowe 17.07.2019r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac badawczo-rozwojowych
  zapytanie ofertowe      
STATOR MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac badawczo rozwojowych w związku z planowaną realizacją projektu pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu ulepszonej wersji systemu e-commerce w celu wdrożenia w grupie kapitałowej STATOR MK znacząco ulepszonej metody świadczenia usług sprzedaży w kanale elektronicznym – część pierwsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Pełna treść zapytania - pobierz plik
       
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac badawczo-rozwojowych
  zapytanie ofertowe      
STATOR MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac badawczo rozwojowych w związku z planowaną realizacją projektu pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu ulepszonej wersji systemu e-commerce w celu wdrożenia w grupie kapitałowej STATOR MK znacząco ulepszonej metody świadczenia usług sprzedaży w kanale elektronicznym – część druga w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Pełna treść zapytania - pobierz plik